RECETA NORI SUSHI

350 / 400 gr. de sumeshi
4 hojas de alga nori
Wasabi
1 pepino pelado
Salmón crudo muy fresco (o trucha o atún)
Salsa de soja
1 o 2 pickles de jengibre sin pie
l

RECETA NORI SUSHI